אנא דרגו 1-3 את האפשרויות המוצעות
1- הכי מועדף עד 3- הכי פחות מועדף

אופציה א

אופציה ב

אופציה ג