הצהרת בריאות

עובדים יקרים, נא הקפידו
למלא את השאלון ולשלוח בכל יום

  תאריך

  שם פרטי

  שם משפחה

  תעודת זהות

  משרד

  נא לסמן:
  מדידת חום מתחת ל-38היעדר תסמינים של מחלה

  חתימה (נא לצייר):